fbpx

                

 

 

 

 

软组织外科 2

2021年5月17-21日 | 中国, 待定

概述

ESAVS软组织外科系列课程主要针对希望拓宽软组织外科知识的临床兽医师或学术领域人员。目前综合学习项目包括共4期一周课程。第5期“进阶”课程正在筹备当中。每期都包含理论课程和模型或动物实操课程。课程大部分时间是互动讨论和讲师指导下的实操训练。课程讲师都是来自欧洲或美国的国际知名专家。

学员在参加完整个学习项目的学习后,将能够获取充足的知识来应对当前绝大多数临床情况,并能不断自我完善以鉴别需要进行专家转诊的病例。

所有学员必须先完成软组织外科1才能继续学习其余课程,软组织外科2,3和4课程学习顺序则可以自由选择。建议学员在学完前面几期课程后再学习软组织外科5课程。

  

软组织外科2:

本期课程主要关注软组织外科的两个重要内容:皮肤重建技术以及会阴和肛周手术。

语言

所有课程内容将在中国举办,英语授课,中文现场翻译。

课程表
周一,20215月17

08:30 - 09:00   课程介绍

09:00 - 10:30   伤口愈合的基础知识

皮肤解剖学、伤口愈合、伤口护理和伤口闭合原则

10:30 - 11:00   茶歇

11:00 - 11:30   咬伤伤口

12:00 - 12:30   皮肤外科疾病

12:30 - 14:00   午餐

14:00 - 14:45   基础重建技术

局部皮下神经丛皮瓣(前进皮瓣,旋转皮瓣,易位皮瓣)

14:45 - 15:15   腹股沟和腋下折叠皮肤皮瓣

15:15 - 15:45   远位皮瓣

15:45 - 16:15   茶歇

16:15 - 17:00   动脉皮瓣

17:00 - 17:30   皮肤移植

周二,20215月18

08:30 - 10:30   实操

10:30 - 11:00   茶歇

11:00 - 13:00   皮瓣实操(1)

13:00 - 14:00   午餐

14:00 - 17.30   皮瓣实操(2)

周三,20215月19

09:00 - 09:45   直肠/肛门 : 肛门和肛周的解剖和功能 

09:45 - 10:30   直肠/肛门 : 脱垂,狭窄和闭锁

10:30 - 11:00   茶歇

11:00 - 11:20   肛囊疾病和肛周瘘

11:20 - 12:05   肛周和肛囊肿瘤/肿瘤学方面

12:05 - 12:35   肛周和肛囊肿瘤/外科方面

12:35 - 14:00   午餐

14:00 - 14:30   直肠和结肠远端的手术方法和治疗

14:30 - 15:30   胸壁-腹壁重建

15:30 - 16:00   茶歇

16:00 - 17:00   会阴疝

周四,20215月20

09:00 - 12:00   实操:皮瓣练习,胸壁-腹壁重建

12:00 - 13:00   午餐

13:00 - 17:30   实操:会阴疝,直肠通路, 肛囊切除术

周五,2021521

09:00 - 10:30   临床病例互动:伤口敷料,皮肤肿瘤,乳腺肿瘤

临床病例:如何闭合伤口

10:30 - 11:00   午餐

11:00 - 11:30   肛门、直肠和会阴总结

11:30 - 13:00   如何闭合伤口

13:00 - 14:00   午餐

14:00 - 16:00   总结

注册报名

中国大陆地区学员学费: 12,000 人民币(不含税)

    早鸟价: 11,000 人民币(不含税)

    (早鸟价全额付款截止日期为:2020年12月17日)

其它地区学员注册报名,请访问课程相关英文网页:

If you have any questions regarding the registration or any other further details for the courses in Asia please contact the ESAVS Asia Office: 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。